Študijsko leto 2017/18

S srečanji v okviru Odprte kode bomo začeli v novembru.